สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี

Nakroupracharsamakkee School

บุคลากรนางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 086-1989125
อีเมล : pensrisiri@gmail.com

ทุกกลุ่มสาระ


นางกันยา ลาดปะละ

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางยุพิน ศรีสมวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


ภาษาไทย


นางจันทรรัตน์ จาดแห

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


ภาษาอังกฤษ


นางสาววิลาวัณย์ สนแก้ว

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี

  • Nakroupracharsamakkee School
    83 หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี