สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี

Nakroupracharsamakkee Schoolเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วันที่กิจกรรม : 2021-08-09

???????? ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม
????เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ????
????ในวันที่ 9 ,10 ,11 และ 13 สิงหาคม 2564 ????
???????? เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน On Air / On Hand และรูปแบบอื่น ๆ????????
???? และจะเปิดเรียนแบบ On Site ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
???? ขอให้บุคคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลำปาง และประกาศของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
???? ถ้ามีผู้ปกครองหรือญาติของนักเรียน เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงให้นักเรียนแจ้งครูประจำชั้นให้ทราบทันที

โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี

  • Nakroupracharsamakkee School
    83 หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี